US Yverdon 2   15 - 15   SG Rotweiss Thun 3/Espace

25.11.2018, 14:00 Uhr    Yverdon Léon Michaud