US Yverdon 2   22 - 22   SG Rotweiss Thun 3/Espace

13.04.2019, 16:30 Uhr    Yverdon Léon Michaud